KBA Square Styrelse

Styrelse

 

Vid användande av E-postadresser: byt ut % mot @

 

Klubbens bankgiro: 5246-2827

Ordförande

Jörgen

Abrahamsson

076 644 49 30

jabr46.ja%gmail.com

Sekreterare

Inger Granqvist

073 552 51 51

ingergranquist%gmail.com

Kassör

Claes-Göran

Blixman

076 196 51 19

kba.squaredansers%gmail.com

Ledamot

Mai

Thenor

0300 770 15

070 656 11 38

maibo.thenor%tele2.se

Ledamot

Marita Ericsson

073 043 12 04

maritaericsson_se%yahoo.se